Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

BAŞKAN
Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
KONGRE SEKRETERİ
Prof. Dr. Dilek YILDIZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
KONGRE SEKRETER YARDIMCILARI
Doç. Dr. Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR
Yüksek İhtisas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ
Hacettepe Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Elif BAKIR
Hacettepe Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Tuğçe TORUN
Hacettepe Üniversitesi

ÜYELER
Prof. Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Meral BAYAT Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Murat BEKTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsniye ÇALIŞIR Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Emine EFE Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Emine ERDEM Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Emine GEÇKİL Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma TAŞ ARSLAN Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Türkan TURAN Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Zehra ÇALIŞKAN IŞIK Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ulviye GÜNAY İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Nazan GÜRARSLAN BAŞ Munzur Üniversitesi

Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Funda KARDAŞ ÖZDEMİR Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Emel SEZİCİ Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Doç. Dr. Fadime ÜSTÜNER TOP Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Gamze YILMAZ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes DEMİR ACAR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ Maltepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖV Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜDEK SEFEROĞLU Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Figen IŞIK ESENAY Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necla KASIMOĞLU Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tufan Aslı SEZER Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ZENGİN Yüksek İhtisas Üniversitesi

Arş Gör. Işın ALKAN Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Arş Gör. Burcu OTLU Hacettepe Üniversitesi

Hemşirelik Müdürü Nilay AYDOĞAN Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

Uzm. Hemş. Handan ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

Öğr. Gör. Figen BAYKAL TOP Ordu Üniversitesi

Öğr. Gör. Funda Gül BİLGEN Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Öğr. Gör. Hülya UÇUKOĞLU Kastamonu Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Melike TAŞDELEN BAŞ Selçuk Üniversitesi