Kurslar

Kurs 2: Nitel Araştırmalarda Veri Analizi

Eğitimci

Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ


Kurs Süresi: 09:00-17:00 arası
Kurs Tarihi: 12 Ekim 2022
Kurs Salonu: Magnesia IV - JW Marriott Ankara
Kurs Ücreti: 600 TL
Kontenjan: 20 katılımcı

Kursun Amacı

Nitel araştırmayı sağlık sorunlarının çözümünde kullanabilme

Kursun Hedefleri
  • Nitel araştırma ile ilgili kavramların anlam bilgisi
  • Nitel araştırmanın nitelikleri bilgisi
  • Nitel araştırmayla ilgili temel ilkeler bilgisi
  • Temel ilkeleri kavrayabilme
  • Nitel araştırma yapabilme

Kurs İçeriği
  • Nitel ve nicel araştırmalar arasındaki farklar
  • Nitel araştırmanın dayandığı nitelikler ve ilkeler
  • Nitel araştırma türleri
  • Verilerin toplanması, analiz edilmesi tablolaştırılıp açıklanıp yorumlanması
  • Makale haline getirip yazılması

Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.