Kurslar

Kurs 3: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişimsel Bakım Kursu

Eğitimciler

Prof. Dr. Duygu GÖZEN
Prof. Dr. Sevil İNAL
Doç. Dr. Serap BALCI
Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ
Dr. Öğretim Üyesi Zerrin ÇİĞDEM


Kurs Süresi: 09:00-17:00 arası
Kurs Tarihi: 12 Ekim 2022
Kurs Salonu: Magnesia I - JW Marriott Ankara
Kurs Ücreti: 600 TL
Kontenjan: 20 katılımcı

Kursun Amacı

Kursa katılan hemşirelere; bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım uygulamaları, bu uygulamaların bebekler üzerindeki sonuçları ve hemşirenin bu uygulamalardaki rolü hakkında bilgi kazandırmaktır.

Kursun Hedefleri
Kursta Pediatri ve Yenidoğan hemşirelerinin;
 • Sinaktif teoriyi, bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım ve sonuçlarını,
 • enidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin fiziksel çevresinin düzenlenmesini,
 • Bebeğe verilecek uygun pozisyonu,
 • Bebeğin uyku-uyanıklık durumunu ayırt ederek, ona uygun bakım vermeyi,
 • Bebeğin kendi kendini sakinleştirmesi için nasıl destekleneceğini,
 • Kanguru bakımının anne-baba-bebek açısından yararlarını,
 • Bebeğin bakımına katılımında aile bireylerinin desteklenmesinin ve aile merkezli bakımın önemini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Kurs İçeriği
 • Sinaktif teori ve yenidoğanın değerlendirilmesi
 • Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Sonuçları
 • Fiziksel çevrenin düzenlenmesi
 • Uygun pozisyonun sağlanması
 • Uyku-uyanıklık düzeninin sağlanması
 • Kendi kendini sakinleştirme
 • Kanguru bakımı
 • Ailenin bakıma katılımının sağlanması
 • Gestasyon haftalarına göre bebeğin gelişimsel bakımının planlanması
 • Ağrının değerlendirilmesi

Kurs Programı
Saat Konu Anlatan
9:00-9:30 YYBÜ’de yatan bebeklerde stres gelişimi ve stresin etkileri Zerrin Çiğdem
9:30-10:00 Sinaktif teori ve yenidoğanın değerlendirilmesi Zerrin Çiğdem
10:00-10:30 Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Sonuçları Zerrin Çiğdem
10:30-11:00 Kahve molası
11:00-11:30 Kendi kendini sakinleştirme Sevil İnal
11:30-12:00 İyileştirici çevrenin düzenlenmesi Serap Balcı
12:00-12:30 Uygun pozisyonun sağlanması Duygu Gözen
12:30-13:30 Öğle arası
13:30-14:15 Uyku-uyanıklık düzeninin sağlanması Duygu Gözen
14:15-15:00 Kanguru bakımı Sevil İnal
15:00-15:30 Kahve molası
15:30-16:00 Ailenin bakıma katılımının sağlanması Ayşe Karakoç
16:00-16:30 Gestasyon haftalarına göre çocuğun gelişimsel bakımının planlanması Ayşe Karakoç
16:30-17:00 Kursun Değerlendirilmesi
Değerlendirme

Çoktan seçmeli toplam 25 sorudan oluşan test (100 puan üzerinden) kurs öncesi ve sonrası kursiyerlere uygulanacaktır.

Kurs sonunda katılımcılara “YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞİMSEL BAKIM” kursuna katılım belgesi” verilir. Katılım belgesinde kurs süresi ve kursta yer alan konular belirtilir.