Onursal Kurul

Onursal Kurul

Prof. Dr. Gülten UYER
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zeynep CONK
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülay GÖRAK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nurgün PLATİN
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Aramızdan ayrılan Prof. Dr. Duygu Arıkan’ı
saygı ve sevgi ile anıyoruz.